O Agentuře

Společnost HEBA agency s.r.o. se zabývá hlavně komunikací s médii, produkcí, pořádáním promo akcí, koncertů, výrobou rozhlasových a televizních spotů.

Ačkoli vznik agentury jako takové je datován od 1.10.2001, může naše společnost stavět na patnáctiletých osobních zkušenostech na mediálnímu trhu.

Spolupráce s klientem by měla být vystavena na vzájemné detailní informovanosti, úzké spolupráci s vrcholovým managementem, diskrétnosti a na utajení citlivých informací. Předpoklad vybudování dlouhodobého vztahu na základě oboustranné prospěšnosti je samozřejmostí.

HEBA agency spojuje nezbytné mezinárodní know-how s nespornými přednostmi menšího a pružného pracovního týmu, dokonale obeznámeného nejen se specifiky tuzemského trhu, ale i s českou mentalitou, uměním a kulturou. Svým klientům proto můžeme nabídnout jak originální strategii a kreativitu, tak spolehlivý servis.

HEBA agency spolupracuje při realizaci vždy s těmi nejlepšími v daném oboru.

Chceme vytvářet pro klienty účinné reklamní strategie, budovat prostřednictvím velké kreativity nezaměnitelnou pozici produktu/klienta, vytvářet partnerský vztah s našimi klienty a přicházet s kampaněmi, které Vám přinesou obchodní zisk.